Výsledky mezinárodního kola

Mezinárodní kolo SVOČ 2017 se konalo 17. května 2018 na Stavební fakultě VUT v Brně.

Zvýraznit účastníky

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  Bc. Pavel Kasal
  ČVUT Praha
  Vliv geometrické přesnosti zabudování oken na povrchovou teplotu připojovací spáry
 • 2. místo
  Magdaléna Horváthová
  STU Bratislava
  Vplyv hustoty siete na presnosť výsledkov dvojrozmerného teplotného poľa
 • 3. místo
  Bc. Otto Urbanec
  ČVUT Praha
  Rodinný dům - Blatce / Houska
 • studentská cena
  Bc. Simona Hajosteková
  TU Košice
  Využitie techniky 3D skenovania pri zameriavaní historických budov

2. Vodní stavby a vodní hospodářství

 • 1. místo
  Bc. Petr Svatoš
  VUT v Brně
  Rekonstrukce tělesa hráze na VD Ivanské Jezero
 • 2. místo
  Bc. Adam Brziak
  STU Bratislava
  Návrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím technológie 3D tlače
 • 3. místo
  Bc. Jan Štícha
  ČVUT Praha
  Kalibrace numerického modelu vlhkostního režimu těsnicího jádra VD Dalešice
 • studentská cena
  Bc. Petr Svatoš
  VUT v Brně
  Rekonstrukce tělesa hráze na VD Ivanské Jezero

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Gabriela Peňázová
  VUT v Brně
  Vývoj kvality GPK v čase
 • 2. místo
  Jakub Veselý
  ČVUT Praha
  Analýza CB vozovek pomocí MKP
 • 3. místo
  Bc. Eva Budjačová
  Žilinská Univerzita
  Alternatívny spôsob hodnotenia skúšky priľnavosti asfaltu s kamenivom
 • studentská cena
  Jakub Veselý
  ČVUT Praha
  Analýza CB vozovek pomocí MKP

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Lenka Dohnalová
  ČVUT Praha
  Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu
 • 2. místo
  Bc. Martin Schmuck
  STU Bratislava
  Nosná konštrukcia atypickej 232 metrov vysokej budovy
 • 3. místo
  Evžen Korec
  ČVUT Praha
  Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu
 • studentská cena
  Bc. Martin Schmuck
  STU Bratislava
  Nosná konštrukcia atypickej 232 metrov vysokej budovy

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Bc. Radek Hermann
  VUT v Brně
  Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady
 • 2. místo
  Bc. Dominik Fedor
  TU Košice
  Parametre spojivového tmelu pre prípravu medzerovitého betónu z hľadiska druhu kameniva
 • 3. místo
  Tomáš Kocmánek
  VUT v Brně
  Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu
 • studentská cena
  Bc. Radek Hermann
  VUT v Brně
  Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Ondřej Novotný
  ČVUT Praha
  Tuhost styčníku systémové technologické konstrukce
 • 2. místo
  Bc. Jakub Hobza
  ČVUT Praha
  Specifikace betonu pomocí jeho vlastností- Výkonová specifikace
 • 3. místo
  Bc. Radovan Švachula
  STU Bratislava
  Nelineárna analýza betónových nosníkov vystužených GFRP
 • studentská cena
  Bc. Radovan Švachula
  STU Bratislava
  Nelineárna analýza betónových nosníkov vystužených GFRP

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Bc. Michal Steiner
  VŠB-TU Ostrava
  Návrh tunelu v Barceloně na základě indexových klasifikací a softwaru Rocscience
 • 2. místo
  Matúš Koleňák
  STU Bratislava
  Možnosti intenzifikácie odkaliska vápenných kalov
 • 3. místo
  Ondřej Faltus
  ČVUT Praha
  OOFEM: Implementace plasticitního materiálového modelu Cam-Clay
 • studentská cena
  Matúš Koleňák
  STU Bratislava
  Možnosti intenzifikácie odkaliska vápenných kalov

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Jakub Nosek
  VUT v Brně
  Posouzení vnitřní geometrie geodetické sítě transformované do S-JTSK globálním klíčem vůči terestricky měřeným veličinám
 • 2. místo
  Bc. Radoslav Choleva
  STU Bratislava
  Určovanie parametrov strojárskej mikrosiete pomocou lasertrackerov
 • 3. místo
  Jindřich Brzobohatý
  ČVUT Praha
  Numerická kalibrace vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru
 • studentská cena
  Pavol Barka
  Žilinská univerzita
  Využitie bezpilotného snímkovania obce Čierne

9. Technické zařízení budov a energie budov

 • 1. místo
  Bc. Kateřina Roškotová
  ČVUT Praha
  Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře
 • 2. místo
  Bc. Karolína Kojecká
  VUT v Brně
  Zeleň v budovách
 • 3. místo
  Bc. Dominika Juhošová
  STU Bratislava
  Experimentálne meranie efektívnosti využitia odpadového tepla pre predohrev teplej vody
 • studentská cena
  Martin Lisý
  VŠB-TU Ostrava
  Podpora vnitřního vodovodu užitkovou vodou a beztlakovým solárním systémem

10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

 • 1. místo
  Bc. Tomáš Korčák
  ČVUT Praha
  Oceňování výškových prací
 • 2. místo
  Bc. Mária Kittelová
  TU Košice
  Analýza cien stavebných materiálov na slovenskom trhu
 • 3. místo
  Bc. Zuzana Poljaková
  STU Bratislava
  Optimalizácia plôch zariadenia staveniska
 • studentská cena
  Bc. Zuzana Poljaková
  STU Bratislava
  Optimalizácia plôch zariadenia staveniska

11. Městské a krajinné inženýrství

 • 1. místo
  Lucie Vondráková
  VUT v Brně
  Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města
 • 2. místo
  Bc. Matúš Lechman
  TU Košice
  Revitalizácia ramena rieky Hornád
 • 3. místo
  Klára Miková
  STU Bratislava
  Analýza tradičného staviteľstva v regióne Orava a apliácia prvkov do prípadovej obytnej výstavby
 • studentská cena
  Lucie Vondráková
  VUT v Brně
  Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města

Souhrnná statistika

univerzita 1. místo 2. místo 3. místo studentská cena zúčastněných prací
ČVUT Praha 5 2 5 1 14
STU Bratislava 0 5 4 4 19
TU Košice 0 3 0 1 14
VŠB-TU Ostrava 1 0 0 1 9
Žilinská univerzita 0 0 1 1 6
VUT Brno 5 1 1 3 20