Výsledky fakultního kola

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  Jakub Sedláček
  Autocentrum VW Group
 • 2. místo
  Jiří Kazda
  Realizace snížení energetické náročnosti muzea v Horním Studenci
 • 3. místo
  Ondřej Kurečka
  Polyfunkční dům Brno – Líšeň

2. Vodní stavby a vodní hospodářství

 • 1. místo
  Bc. Petr Svatoš
  Technické a vodohospodářské řešení rekonstrukce hráze VD Ivanské jezero na Javornickém potoce
 • 2. místo
  Eva Náplavová
  Využití numerických metod při kalibraci hydraulických simulačních modelů
 • 3. místo
  Bc. Anna Dašková
  Odstraňování fosforu v denitrifikačním bioreaktoru

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Gabriela Peňázová
  Vývoj kvality GPK v čase
 • 2. místo
  Anna Odstrčilová
  Přestupní uzel Brno - Komárov
 • 3. místo
  Klára Šardická
  Analýza tuhosti podložek pod patu kolejnice

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Monika Středulová
  Optimalizace trasy předpínacích kabelů
 • 2. místo
  Matúš Uríček
  Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku
 • 3. místo
  Jan Uherek
  Statická analýza střešní konstrukce

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Bc. Radek Hermann
  Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla pomocí plastifikační přísady
 • 2. místo
  Tomáš Kocmánek
  Využití pigmentů v cihlářském střepu
 • 3. místo
  Bc. Kamila Bergerová
  Výzkum lepicích hmot pro ukládání čedičových prvků v agresivním prostředí

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Jan Břečka
  Ocelová konstrukce kulturní haly
 • 2. místo
  Sabina Hüblová
  Průzkum mostní konstrukce poškozené požárem
 • 3. místo
  Juraj Lagiň
  Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Jan Minarčík
  MKP analýza základové desky s využitím povrchového modelu podloží
 • 2. místo
  Jan Červenka
  Návrh a cenové porovnání dvou typů záporové stěny
 • 3. místo
  Nikola Svobodová
  Návrh zajištění stavební jámy v překonsolidovaných jílech

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Jakub Nosek
  Posouzení vnitřní geometrie geodetické sítě transformované do S-JTSK globálním klíčem vůči terestricky měřeným veličinám
 • 2. místo
  Bc. Vendula Baladová, Bc. Soňa Psíková
  Zaměření historických budov pro účely rekonstrukce
 • 3. místo
  Lada Hoffmannová
  Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně

9. Technika zařízení budov a energie budov

 • 1. místo
  Bc. Karolína Kojecká
  Zeleň v budovách
 • 2. místo
  Bc. Ondřej Halla
  Mikroklima bazénových hal
 • 3. místo
  Bc. Jakub Oravec
  Dynamika velkoplošných vykurovacích a chladiacích ploch

10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

 • 1. místo
  Jiří Králíček
  Porovnání hydraulického manipulátoru a malého samostavitelného jeřábu pro efektivní využití při výstavbě malých objektů
 • 2. místo
  Pavel Vavřinka
  Plánování zdrojů projektu výstavby
 • 3. místo
  Anna Šilerová
  Variantní řešení opláštění výrobní haly v Hodějicích

11. Městské a krajinné inženýrství

 • 1. místo
  Jan Špaček
  Proudění vzduchu v územních celcích a městské klima
 • 2. místo
  Lucie Vondráková
  Modelování pohybu osob v intravilánu bezbariérového města
 • 3. místo
  Ondřej Zedník
  Studie intenzifikace kořenové čistírny v obci Machová

12. Společenské vědy

 • 1. místo
  Markéta Valová, Jana Skládaná
  Nové obytné soubory ze sociologického pohledu
 • 2. místo
  Martina Macinková
  Podniková kultura
 • 3. místo
  Bc. Tereza Dědečková
  Komunikace mezi partnery