Garanti sekcí na ústavech

1. Pozemní stavby a architektura (ústavy PST, ARC, TST)

2. Vodní stavby a vodní hospodářství (ústavy VHO, VST, VHK)

3. Dopravní stavby (ústavy PKO, ZEL)

4. Stavební mechanika (ústav STM)

5. Materiálové inženýrství (ústavy THD, SZK, CHE)

6. Inženýrské konstrukce a mosty (ústavy BZK, KDK, SZK)

7. Geotechnika (ústav GTN)

8. Geodézie a kartografie (ústav GED)

9. Technika zařízení budov a energie budov (ústav TZB)

10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb (ústavy EKR, TST)

11. Městské a krajinné inženýrství (ústav SZK)

12. Společenské vědy (ústav SPV)