Termíny a harmonogram

Registrace soutěžních prací
Zaslání anotací
10. března 2017
Datum konání oborového kola
stanoví garanti na jednotlivých ústavech
Datum konání fakultního kola
27. dubna 2017

Časový harmonogram soutěže

8:30     Slavnostní zahájení v aule
9:00 12:00 Jednání v sekcích
1. Pozemní stavby a architektura
2. Vodní stavby a vodní hospodářství
3. Dopravní stavby
4. Stavební mechanika
5. Materiálové inženýrství
6. Inženýrské konstrukce a mosty
7. Geotechnika
8. Geodézie a kartografie
9. Technika zařízení budov a energie budov
10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb
11. Městské a krajinné inženýrství
12. Společenské vědy
14:00     Slavnostní vyhlášení výsledků v aule