Úvodní informace fakultního kola

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu Stavební fakulty VUT v Brně.

Termíny

Datum konání
27. dubna 2022

Odborné sekce

Pokyny soutěžícím

  • Práce do soutěže SVOČ se registrují u garantů oborových sekcí.
  • Podrobnější informace Vám sdělí garant oborové sekce.
  • Do mezinárodního kola postupují maximálně dvě práce z každé sekce mimo sekce 12 Společenské vědy.
  • V případě, že v sekci nebudou alespoň 3 práce, soutěž v sekci se nekoná.
  • Mezinárodního kola se mohou zúčastnit soutěžící, kteří budou v době konání soutěže studenty bakalářského nebo magisterského studia.
  • Aktivní účastníci jsou v den konání fakultního kola SVOČ uvolnění z výuky.