Úvodní informace soutěže SVOČ 2024

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu Fakulty stavební VUT v Brně.

Registrace studentů do soutěže výhradně ve Studentském intranetu fakulty, prostřednictvím elektronického formuláře. 

Registrace Informace o zpracování osobních údajů
UPOZORNĚNÍ: V rámci pořádání soutěže SVOČ na FAST VUT mohou být pořizovány a zveřejňovány fotografie nebo videozáznamy soutěžících pro webové stránky a média VUT a pro propagační tisk k použití na VUT nebo partnery SVOČ. V případě nesouhlasu s pořizováním Vašich fotografií nebo videozáznamů, prosíme na vyzvání opusťte zabíraný prostor.

Kalendář SVOČ pro rok 2024
  • od 12. února 2024 vyhlášení soutěže, začátek registrace studentů
  • do 31. března 2024 registrace studentů do soutěže
  • do 14. dubna 2024 sestavení komisí pro jednotlivé sekce
  • 22. – 24. dubna 2024 Fakultní kolo SVOČ 2024, ústní obhajoba prací
  • 24. dubna 2024 od 15:00 slavnostní vyhlášení výsledků Fakultního kola v aule fakulty
  • 16. května 2024 Mezinárodní kolo SVOČ 2024 konané v Košicích

Garanti SVOČ na ústavech 

RADA SVOČ
Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)
Ústav geodézie (GED)
Ústav geotechniky (GTN)
Ústav chemie (CHE)
Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)
Ústav pozemního stavitelství (PST)
Ústav pozemních komunikací (PKO)
Ústav společenských věd (SPV)
Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)
Ústav stavební mechaniky (STM)
Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)
Ústav technických zařízení budov (TZB)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)
Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)
Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)
Ústav vodních staveb (VST)
Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)