Výsledky mezinárodního kola

Mezinárodní kolo SVOČ 2015 se konalo 14. května 2015 na Stavebné fakultě STU Bratislava.

1. Pozemné stavby a architektúra

 • 1. místo
  Veronika Kavková
  VUT v Brně
  Penzion Repechy
 • 2. místo
  Bc. Magdalena Purkrtová
  ČVUT Praha
  Sanace vojenského pevnostního objektu z 30. let
 • 3. místo
  Adam Špunda
  VŠB TU Ostrava
  Porovnání variant obvodového pláště v kontrastu s atypickou skeletovou konstrukcí a architektonickým řešením
 • Studentská cena
  Veronika Kavková
  VUT v Brně
  Penzion Repechy

2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo

 • 1. místo
  Bc. Stanislav Paseka
  VUT v Brně
  Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
 • 2. místo
  Bc. Petr Chmátal
  ČVUT Praha
  Posouzení dosazovací nádrže na ÚČOV Praha pomocí matematického modelu a měření
 • 3. místo
  Bc. Rastislav Fijko
  TU Košice
  Využitie bim technológií pre úpravy vodných tokov
 • Studentská cena
  Bc. Petr Chmátal
  ČVUT Praha
  Posouzení dosazovací nádrže na ÚČOV Praha pomocí matematického modelu a měření

3. Dopravné stavby

 • 1. místo
  Bc. Ondřej Bret
  ČVUT Praha
  Možnosti využití adsorbentů z recyklované gumy v kolejišti
 • 2. místo
  Bc. Matej Blaško a Bc. Patrik Macošinec
  ŽU Žilina
  Možnosti využitia ľahkých betónov v konštrukčných vrstvách dopravných stavieb
 • 3. místo
  Michal Petýrek
  ČVUT Praha
  Stanovení držebnosti vrtulí v dřevěných pražcích
 • Studentská cena
  Bc. Ondřej Bret
  ČVUT Praha
  Možnosti využití adsorbentů z recyklované gumy v kolejišti

4. Stavebná mechanika

 • 1. místo
  Marek Tyburec
  ČVUT Praha
  Vícekriteriální optimalizace léčebného plánu protonové terapie
 • 2. místo
  Filip Kšiňan
  TU Košice
  Analýza napäťových a deformačných veličín na kohéznom rozhraní s uvážením Coulombovho trenia. Aplikácia na šmykovom spojení oceľobetónového prvku.
 • 3. místo
  Bc. Roland Antal
  STU Bratislava
  Vplyv vetra na budovu nepravidelného pôdorysu
 • Studentská cena
  Bc. Vladimír Vančík
  ČVUT Praha
  Computer-Aided Plastic Limit Analysis of Plates

5. Materiálové inžinierstvo

 • 1. místo
  Kristýna Šafránková
  VUT v Brně
  Vlastnosti geopolymeru na bázi metakaolinu zatíženého vysokými teplotami
 • 2. místo
  Markéta Bambuchová
  VŠB TU Ostrava
  Využití konopí ve stavebnictví
 • 3. místo
  Josef Koňařík
  VŠB TU Ostrava
  Ověření vlastností alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky a hodnocení jejich použitelnosti ve vybrané oblasti stavebnictví
 • Studentská cena
  Kristýna Šafránková
  VUT v Brně
  Vlastnosti geopolymeru na bázi metakaolinu zatíženého vysokými teplotami

6. Inžinierske konštrukcie a mosty

 • 1. místo
  Ján Benko
  TU Košice
  Statická a dynamická analýza ruského kolesa
 • 2. místo
  Jiří Kašpárek
  ČVUT Praha
  Vliv šikmosti na dynamické chování železničního mostu
 • 3. místo
  Monika Kubzová
  VŠB TU Ostrava
  Analýza vlivu korozního napadení na statickou únosnost ocelové nádrže
 • Studentská cena
  Monika Kubzová
  VŠB TU Ostrava
  Analýza vlivu korozního napadení na statickou únosnost ocelové nádrže

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Bc. Blažena Jančová
  STU Bratislava
  Optimalizácia primárneho ostenia tunela Čebrať
 • 2. místo
  Bc. Juraj Škvarka
  STU Bratislava
  Vplyv prevádzky MVE Tekov na hladinový a filtračný režim v dotknutej oblasti
 • 3. místo
  Bc. Jan Faltýnek
  ČVUT Praha
  Tunely prováděné metodou COVER & CUT (Metoda želva)
 • Studentská cena
  Bc. Jan Faltýnek
  ČVUT Praha
  Tunely prováděné metodou COVER & CUT (Metoda želva)

8. Geodézia a kartografia

 • 1. místo
  Bc. Ľudmila Furtkevičová
  STU Bratislava
  Softvérový nástroj PLGP - Predictlandslidewith GRASS GIS and Python
 • 2. místo
  Bc. Jan Klíma
  ČVUT Praha
  Zásuvný modul (plugin) QGISu - import dat registru RÚIAN
 • 3. místo
  Bc. Tereza Fiedlerová
  ČVUT Praha
  Aplikace pro georeferencování vícelistých mapových děl
 • Studentská cena
  Bc. Ľudmila Furtkevičová
  STU Bratislava
  Softvérový nástroj PLGP - Predictlandslidewith GRASS GIS and Python

9. Technické zariadenia budov a energie budov

 • 1. místo
  Bc. Tomáš Král
  VUT v Brně
  Optimalizace zimního provozu nadzemního zásobníku na sprinklerovou vodu
 • 2. místo
  Bc. Jiří Horák
  VUT v Brně
  Návrh otopné soustavy s využitím programu Revit
 • 3. místo
  Bc. Tomáš Prno
  STU Bratislava
  Posúdenie technického riešenia vetrania veľkoplošnej podzemnej garáže
 • Studentská cena
  Bc. Tomáš Prno
  STU Bratislava
  Posúdenie technického riešenia vetrania veľkoplošnej podzemnej garáže

10. Ekonomika, riadenie a technológie stavieb

 • 1. místo
  Lukáš Koleňák
  ČVUT Praha
  Moderní metody porovnání časových řad
 • 2. místo
  Bc. Ľuboš Gandžala
  TU Košice
  Technológia moderných fasádnych systémov
 • 3. místo
  Bc. Martin Nemček
  STU Bratislava
  Návrh a optimalizácia využitia stropného debnenia na zadanom objekte pomocou BIM
 • Studentská cena
  Jan Růžička
  VUT v Brně
  Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora