Termíny a harmonogram

Registrace soutěžních prácí
Zaslání anotací
6. března 2015
Datum konání oborového kola
13. až 17. dubna 2015
konkrétní datum konání oborového kola vyhlašují garanti jednotlivých ústavů, uvedený termín je pouze doporučený
Datum konání fakultního kola
23. dubna 2015

Časový harmonogram soutěže

8:30 Slavnostní zahájení v aule
9:00 – 12:00 Jednání v sekcích
 • 1. Pozemní stavby a architektura - E626
 • 2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství - Z324
 • 3. Dopravní stavby - C327
 • 4. Stavební mechanika - C421
 • 5. Materiálové inženýrství - D204
 • 6. Inženýrské konstrukce a mosty - C210
 • 7. Geotechnika - B327
 • 8. Geodézie a kartografie - B231
 • 9. Technika prostředí budov - E515
 • 10. Ekonomika, řízení a technologie staveb - R804
 • 11. Společenské vědy - Z257
14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků v aule fakulty