Úvodní informace

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu Stavební fakulty VUT v Brně.

Termíny

Registrace soutěžních prácí
Zaslání anotací
4. března 2015
Datum konání oborového kola
13. až 17. dubna 2015
konkrétní datum konání oborového kola vyhlašují garanti jednotlivých ústavů, uvedený termín je pouze doporučený
Datum konání fakultního kola
23. dubna 2015

Odborné sekce

Pokyny soutěžícím

  • Práce do soutěže SVOČ se registrují u garantů oborových sekcí.
  • K registrovaným pracím je potřeba v příslušném termínu dodat anotaci (stručný obsah práce), včetně jména autora (autorů) práce a vedoucího práce.
  • Podrobnější informace Vám sdělí garant oborové sekce.
  • Do mezinárodního kola postupují maximálně dvě práce z každé sekce.
  • V případě, že v sekci nebudou alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
  • Mezinárodního kola se mohou zúčastnit soutěžící, kteří budou v době konání soutěže studenty bakalářského nebo magisterského studia.