Výsledky fakultního kola

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  Martin Mikuš
  House of the Nature
 • 2. místo
  Veronika Kavková
  Penzion Repechy
 • 3. místo
  Lucie Bittnerová
  Provádění subtilních extrémně vysokých monolitických konstrukcí

2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

 • 1. místo
  Bc. Stanislav Paseka
  Analýza nejistot hydrologických a provozních parametrů na vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže
 • 2. místo
  Jan Balas
  Posouzení vybrané části kanalizace v obci
 • 3. místo
  Markéta Rajnochová
  Simulace koncentrace chloru ve vodovodní síti

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Jiří Slowik
  Návrh rekonstrukce mezistaničního úseku Kunčice nad Labem – Hostinné železniční trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
 • 2. místo
  Radek Polický
  Návrh úpravy Horního náměstí v Lysicích
 • 3. místo
  Jan Bombera
  Porovnání technologií podbíjení koleje

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Václav Bartosch
  Některé problémy železobetonových desek
 • 2. místo
  Jiří Klon
  Určení rozsahu nelineární zóny při lomu kvazikřehkých materiálů a množství energie v ní disipované
 • 3. místo
  Martin Múčka
  Statické posouzení krovu kostela ve Strážnici

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Kristýna Šafránková
  Vlastnosti geopolymeru na bázi metakaolinu zatíženého vysokými teplotami
 • 2. místo
  Pavlína Přikrylová
  Možnosti využití recyklovaných textilních vláken pro výrobu tepelně izolačních materiálů
 • 3. místo
  Robin Ševčíků
  Studium tepelně-vlhkostního zatížení vnějších povrchových vrstev zateplených stěn budov

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Filip Adler
  Železobetonový obloukový most přes řeku Krupou
 • 2. místo
  Lucie Petrovičová
  Ocelová konstrukce výstavního pavilonu
 • 3. místo
  Monika Holbová
  Zjišťování počátečních pevností betonu pomocí tvrdoměrné a ultrazvukové metody

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Simona Zetková
  Hloubený tunel v norském Bergenu
 • 2. místo
  Tomáš Kubín
  Trysková injektáž a její využití
 • 3. místo
  Cyril Ponížil
  Návrh opěry nadjezdu silnice R55 u Kurovic

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Bc. Michal Buday
  Posouzení možnosti určování výšek pomocí měření času
 • 2. místo
  Bc. Hana Ondrůšková, Bc. Tereza Žižlavská
  Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice
 • 3. místo
  Veronika Mrázková
  Vytvoření dokumentace přechodného dopravního značení

9. Technika prostředí budov

 • 1. místo
  Bc. Tomáš Král
  Optimalizace zimního provozu nadzemního zásobníku na sprinklerovou vodu
 • 2. místo
  Bc. Michaela Náglová
  Hydraulika a tlakové ztráty armatur
 • 3. místo
  Bc. Jiří Horák
  Návrh otopné soustavy s využitím programu Revit

10. Ekonomika, řízení a technologie staveb

 • 1. místo
  Jan Růžička
  Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora
 • 2. místo
  Ondřej Bartoň
  Cenové srovnání realizace souvrství ploché střechy
 • 3. místo
  Tomáš Kutra
  Možnosti zateplení rodinného domu a jeho ekonomická návratnost

11. Společenské vědy

 • 1. místo
  Bc. Jitka Sekaninová
  Sociologický průzkum o etice v podnikání
 • 2. místo
  Patrik Růžek
  Vztah člověka a kultury ke smrti
 • 3. místo
  Bc. Eliška Kašpárková
  Historie tance a moje vize o jeho budoucnosti
 • 3. místo
  Matouš Holinka
  Time-management