Termíny a harmonogram

Registrace soutěžních prací
Zaslání anotací
22. března 2019
Datum konání oborového kola
stanoví garanti na jednotlivých ústavech
Datum konání fakultního kola
24. dubna 2019

Časový harmonogram soutěže

8:30     D182 Slavnostní zahájení
9:00 12:00   Jednání v sekcích
E2314 1. Pozemní stavby a architektura
Z401 2. Vodní stavby a vodní hospodářství
C251 3. Dopravní stavby
C421 4. Stavební mechanika
D204 5. Materiálové inženýrství
E321 6. Inženýrské konstrukce a mosty
B327 7. Geotechnika
B231 8. Geodézie a kartografie
E515 9. Technická zařízení budov a energie budov
R804 10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb
E222 11. Městské, krajinné a environmentální inženýrství
Z257 12. Společenské vědy
14:00     D182 Slavnostní vyhlášení výsledků