Garanti sekcí na ústavech

1. Pozemní stavby a architektura (ústavy ARC, PST, TST)

2. Vodní stavby a vodní hospodářství (ústavy VHK, VST, VHO)

3. Dopravní stavby (ústavy ZEL, PKO)

4. Stavební mechanika (ústav STM)

5. Materiálové inženýrství (ústavy THD, CHE, SZK)

6. Inženýrské konstrukce a mosty (ústavy BZK, SZK, KDK)

7. Geotechnika (ústav GTN)

8. Geodézie a kartografie (ústav GED)

9. Technická zařízení budov a energie budov (ústav TZB)

10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb (ústavy EKR, TST)

11. Městské, krajinné a environmentální inženýrství (ústav SZK)

12. Společenské vědy (ústav SPV)