Odměny pro vítěze a účastníky

Odměny ve fakultním kole

2 000 Kč
1. místo
1 500 Kč
2. místo
1 200 Kč
3. místo

Odměny v oborovém kole

900 Kč
1. místo
700 Kč
2. místo
500 Kč
3. místo

Odměna účastníkům

300 Kč
účastníkům za prezentování příspěvku

Další pokyny a pravidla

  • Každý soutěžící má právo na jednu a to nejvyšší cenu.
  • Startovné a odměny se studentům vyplácí převodem na bankovní účet.
    Pokud student nemá číslo svého účtu uvedené v databázi školy, musí ho do databáze zavést postupem popsaným na webu VUT: Student použije webový formulář pro nastavení stipendijního účtu na stipendium.vutbr.cz. Po zadání čísla účtu a kódu banky je ale BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ vytisknout si PDF formulář "žádost o nastavení účtu", podepsat a doručit na studijní oddělení fakulty (paní Schneiderové). Stipendia se vyplácí pouze na účty českých bank.