Výsledky mezinárodního kola

Mezinárodní kolo SVOČ 2017 se konalo 18. května 2017 na Stavebné fakultě TU Košice.

1. Pozemné stavby a architektúra

 • 1. místo
  Filip Med
  ČVUT Praha
  Komunitní centrum Archa
 • 2. místo
  Jakub Truneček
  ČVUT Praha
  Optimalizace konstrukčního řešení vícepodlažní budovy
 • 3. místo
  David Jun
  VUT v Brně
  Návrh akustických opatření pro společenskou místnost v Ponětovicích
 • studentská cena
  Filip Med
  ČVUT Praha
  Komunitní centrum Archa

2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo

 • 1. místo
  Martina Holečková
  ČVUT Praha
  Mikrotenzometr pro bodové měření tlakové výšky vody v půdních makropórech
 • 2. místo
  Martin Grohoľ
  TU Košice
  Technické protipovodňové opatrenia vo vybranom povodí
 • 3. místo
  Anna Dašková
  VUT v Brně
  Znečištění krasových toků v povodí Říčky
 • studentská cena
  Jakub Růžička
  VUT v Brně
  Zásobení skautského tábora vodním trkačem

3. Dopravné stavby

 • 1. místo
  Filip Landa
  ČVUT Praha
  Lité asfalty s netradičními pojivy
 • 2. místo
  Juraj Pieš
  ŽU Žilina
  Experimentálna analýza vplyvu nedopravného zaťaženia na rôzne konštrukcie podvalového podložia
 • 3. místo
  Aleš Kuna
  ČVUT Praha
  Stanovení statické plošné tuhosti antivibračních rohoží
 • studentská cena
  Matej Koštial
  STU Bratislava
  Analýza komunikačného systému na rozvojovom území Lamačskej Brańy

4. Stavebná mechanika

 • 1. místo
  Monika Brlážová
  STU Bratislava
  Numerický a experimentálny model pre identifikáciu poškodenia styčníka priehradovej konštrukcie
 • 2. místo
  Martin Ladecký
  VUT v Brně
  Integrácia mikroštrukturálnych rýchlo oscilujúcich bázových funkcií
 • 3. místo
  Lukáš Maliar
  ŽU Žilina
  Operačná modálna analýza zavesenej lávky
 • studentská cena
  Monika Brlážová
  STU Bratislava
  Numerický a experimentálny model pre identifikáciu poškodenia styčníka priehradovej konštrukcie

5. Materiálové inžinierstvo

 • 1. místo
  Kristýna Takáčová
  ČVUT Praha
  Studie orientace vláken v cementovém kompozitu pomocí magnetického pole
 • 2. místo
  Petr Figala
  VUT v Brně
  Vliv mletých druhotných surovin na fyzikálně mechanické vlastnosti cementových kompozitů
 • 3. místo
  Zdenka Kováčová
  TU Košice
  Progresívne stavebné materiály na báze celulózových vlákien
 • studentská cena
  Lukáš Procházka
  VŠB TU Ostrava
  Možnosti zpracováni struskového kameniva z haldy koněv

6. Inžinierske konštrukcie a mosty

 • 1. místo
  Ondrej Kvašňovský
  VŠB TU Ostrava
  Vplyv predätých kotevných lán na statickú a dynamickú odozvu štíhlej oceľovej konštrukcie
 • 2. místo
  Maroš Kováč
  TU Košice
  Modelovanie nosných prvkov z krížom lamelového dreva
 • 3. místo
  Daniel Compeľ
  STU Bratislava
  Optimalizácia tvaru nosnej konštrukcie progresívnymi metódami
 • studentská cena
  Daniel Compeľ
  STU Bratislava
  Optimalizácia tvaru nosnej konštrukcie progresívnymi metódami

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Katarína Sobolová
  VŠB TU Ostrava
  Návrh zabezpečenia portálu tunela
 • 2. místo
  Ján Mihálik
  STU Bratislava
  Možnosti stabilizácie územia náchylného na zosuv
 • 3. místo
  Vojtěch Škara
  ČVUT Praha
  Laboratorní testování směsi elektrárenského popílku a polypropylenových vláken
 • studentská cena
  Vojtěch Škara
  ČVUT Praha
  Laboratorní testování směsi elektrárenského popílku a polypropylenových vláken

8. Geodézia a kartografia

 • 1. místo
  Daniela Piačková
  STU Bratislava
  Tvorba a analýza modelov strednej dynamickej topografie oceánov a ich využitie
 • 2. místo
  Michal Novotný, Veronika Vávrová
  ČVUT Praha
  Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka
 • 3. místo
  Marek Mihalčin
  ŽU Žilina
  Laserové skenovanie budovy Slovenského orloja v Starej Bystrici
 • studentská cena
  Daniela Piačková
  STU Bratislava
  Tvorba a analýza modelov strednej dynamickej topografie oceánov a ich využitie

9. Technické zariadenia budov a energie budov

 • 1. místo
  Aliaksandra Mishuk
  VUT v Brně
  Numerické modelování prvků pro distribuci vzduchu
 • 2. místo
  Josef Lácha
  ČVUT Praha
  Rotační klimatizační filtr CouterFlow
 • 3. místo
  Marek Obšivač
  VŠB TU Ostrava
  Vytápění rodinného domu mikrokogenerační jednotkou a její ekonomické posouzení
 • studentská cena
  Josef Lácha
  ČVUT Praha
  Rotační klimatizační filtr CouterFlow

10. Ekonomika, riadenie a technológie stavieb

 • 1. místo
  Pavol Mayer
  STU Bratislava
  Tvorba metodiky a výberu BOZP opatrení vo fáze prípravy pomocou BIM
 • 2. místo
  Vinh Phu Vu
  ČVUT Praha
  Operativní plánování vedení a kontrola - Ekonomický deník
 • 3. místo
  Alexandra Králová
  TU Košice
  Využitie fotogrametrického merania pri dokumentovaní skutkového stavu historických stavieb
 • studentská cena
  Pavol Mayer
  STU Bratislava
  Tvorba metodiky a výberu BOZP opatrení vo fáze prípravy pomocou BIM

Kompletní seznam prací a výsledky na stránkách pořadatele ročníku.