Výsledky fakultního kola

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  David Jun
  Návrh akustických opatření pro společenskou místnost v Ponětovicích
 • 2. místo
  Lukáš Kloz
  Divadlo malých forem
 • 3. místo
  Jakub Ráb
  Konstrukční řešení nástavby sila

2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

 • 1. místo
  Anna Dašková
  Znečištění krasových toků v povodí Říčky
 • 2. místo
  Jakub Růžička
  Zásobení skautského tábora vodním trkačem
 • 3. místo
  Petr Dvorský
  Pasportizace stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Klára Hamšlágerová
  Vyhodnocení měření ve zkušebním úseku s podpražcovými podložkami v Žst. Ústí nad Orlicí v roce 2016
 • 2. místo
  Vít Hyžák
  Příčné odpory pražců s plastovými pražcovými kotvami
 • 3. místo
  Filip Kuric
  II/494 Vrbětice-Slavičín

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Martin Ladecký
  Integrácia mikroštrukturálnych rýchlo oscilujúcich bázových funkcií
 • 2. místo
  Lukáš Novák
  Stanovení návrhové hodnoty únosnosti při využití nelineární analýzy
 • 3. místo
  Peter Pőthe
  Statická analýza nosného lana

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Bc. Martina Novobilská
  Problematika bezcementových žárobetonů
 • 2. místo
  Bc. Viktor Juřička
  Vývoj polymerních správkových hmot na epoxidové bázi s vysokým podílem druhotných surovin
 • 3. místo
  Bc. Petr Figala
  Využití druhotných surovin ve vysokopevnostním podlahovém potěru

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Ivana Pumprlová
  Lávka v Příboře
 • 2. místo
  Ondřej Ceh
  Ocelová konstrukce sportovní haly
 • 3. místo
  Alena Pivodová
  Železobetonová lokálně podepřená deska

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Ján Krajčovič
  Posouzení vlivu výpočtových parametrů stability hráze
 • 2. místo
  Vladimír Kováč
  Statické posouzení stavební jámy v podmínkách městské zástavby
 • 3. místo
  Jiří Umlauf
  Vliv mafických mikrogranulárních enkláv na pevnost syenitoidů v Třebíčském masivu

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Veronika Mrázková, Tereza Mikošková
  Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova
 • 2. místo
  Kristýna Žďárská
  Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek
 • 3. místo
  Petr Kubín
  Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojmě

9. Technická zařízení budov a energie budov

 • 1. místo
  Bc. Aliaksandra Mishuk
  Matematické modelování prvků pro distribuci vzduchu
 • 2. místo
  Bc. Tomáš Malach
  Zásobování obytných budov centrální výrobou tepla
 • 3. místo
  Bc. Denis Miček
  Analýza technicko-energetických vlastností budov pro vzdělávání

10. Ekonomika, řízení a technologie staveb

 • 1. místo
  Jan Gabriel
  Porovnání betonáže pomocí čerpadla a bádie
 • 2. místo
  Nikol Istenčinová
  Mají manuálně pracující zaměstnanci snahu zlepšovat chod své firmy? K otázkám komunikace a podnikové kultury ve stavebním podniku
 • 3. místo
  Petr Sojka
  Porovnání dvou způsobů montáže prefa skeletu z hlediska volby zvedacích mechanismů

11. Společenské vědy

 • 1. místo
  Silvia Tuhá
  Kritériá výberu partnera
 • 2. místo
  Petra Sepešiová
  Názory na grafológiu jako vednú disciplínu
 • 2. místo
  Karolína Bednářová
  Zívání
 • 3. místo
  Bc. Eva Burešová
  Kryonika aneb člověk u ledu