Termíny a harmonogram

Registrace soutěžních prací
Zaslání anotací
10. března 2017
Datum konání oborového kola
stanoví garanti na jednotlivých ústavech
Datum konání fakultního kola
27. dubna 2017

Časový harmonogram soutěže

8:30 Slavnostní zahájení v aule
9:00 – 12:00 Jednání v sekcích
 • 1. Pozemní stavby a architektura   D317
 • 2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství   Z324
 • 3. Dopravní stavby   C251
 • 4. Stavební mechanika   C421
 • 5. Materiálové inženýrství   D224
 • 6. Inženýrské konstrukce a mosty   E222
 • 7. Geotechnika   B327
 • 8. Geodézie a kartografie   B231
 • 9. Technika prostředí budov   E515
 • 10. Ekonomika, řízení a technologie staveb   R804
 • 11. Společenské vědy   Z257
14:00 Slavnostní vyhlášení výsledků v aule fakulty