Úvodní informace

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu Stavební fakulty VUT v Brně.

Termíny

Registrace soutěžních prácí
Zaslání anotací
10. března 2017
Datum konání oborového kola
stanoví garanti na jednotlivých ústavech
Datum konání fakultního kola
27. dubna 2017

Odborné sekce

Pokyny soutěžícím

  • Práce do soutěže SVOČ se registrují u garantů oborových sekcí.
  • K registrovaným pracím je potřeba v příslušném termínu dodat anotaci (stručný obsah práce), včetně jména autora (autorů) práce a vedoucího práce.
  • Podrobnější informace Vám sdělí garant oborové sekce.
  • Do mezinárodního kola postupují maximálně dvě práce z každé sekce.
  • V případě, že v sekci nebudou alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
  • Mezinárodního kola se mohou zúčastnit soutěžící, kteří budou v době konání soutěže studenty bakalářského nebo magisterského studia.