Výsledky mezinárodního kola

Mezinárodní kolo SVOČ 2016 se konalo 11. května 2016 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  Roman Ruhig, Ema Kiabová
  STU Bratislava
  Aplikácia princípov udržateľnej architektúry pri návrhu bývania v mestskej časti „Krasny dvor“, Brest, Bielorusko
 • 2. místo
  Jiří Philippe Janda
  VŠB TU Ostrava
  Prokreativní prostor univerzity, centrum informací, komunikace, inovací a kreativity
 • 3. místo
  Vít Pavelec
  ČVUT Praha
  Vápenky v Kladně - Analýza stavu a varianty postupu sanace vybraných poruch
 • studentská cena
  Roman Ruhig, Ema Kiabová
  STU Bratislava
  Aplikácia princípov udržateľnej architektúry pri návrhu bývania v mestskej časti „Krasny dvor“, Brest, Bielorusko

2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

 • 1. místo
  Kateřina Knoppová
  VUT v Brně
  Stochastické generování srážek pomocí vybraných generátorů počasí
 • 2. místo
  Tomáš Černý
  ČVUT Praha
  Význam intercepce smrkového porostu v povodí Liz
 • 3. místo
  Petr Chvátal
  VUT v Brně
  Stanovení kapacitní charakteristiky dvouúrovňového pevného přelivu
 • studentská cena
  Kateřina Knoppová
  VUT v Brně
  Stochastické generování srážek pomocí vybraných generátorů počasí

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Alena Dočkalová
  ČVUT Praha
  Nové generace asfaltových směsí pro trvanlivé vozovky
 • 2. místo
  Adriana Kotoušová
  ČVUT Praha
  Vícenásobná recyklace u směsí recyklovaných za studena
 • 3. místo
  Tomáš Košík
  TU Košice
  Porovnanie okružnej a turbo-okružnej križovatky
 • studentská cena
  Jakub Václavek, Dávid Baloga
  ŽU Žilina
  Turbo - okružné križovatky: syntéza bezpečnosti a kapacity

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Katarína Lamperová
  STU Bratislava
  Návrh a experimentálne overenie ladeného tlmiča pre redukciu kmitania vysokej budovy
 • 2. místo
  Evžen Korec
  ČVUT Praha
  Dolní odhad osové síly způsobující ztrátu stability neprizmatického prutu
 • 3. místo
  Bc. Lukáš Maliar
  ŽU Žilina
  Experimentálna modálna analýza rámovej oceľovej konštrukcie
 • studentská cena
  Evžen Korec
  ČVUT Praha
  Dolní odhad osové síly způsobující ztrátu stability neprizmatického prutu

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Bc. Kristýna Šafránková
  VUT v Brně
  Vliv přísad na vlastnosti metakaolinového geopolymeru
 • 2. místo
  Jitka Voborská
  ČVUT Praha
  Průzkum tranzitní zóny sádrových pojiv
 • 3. místo
  Matúš Takáč
  TU Košice
  Posúdenie environmentálnych dopadov materiálov vybranej budovy na životné prostredie
 • studentská cena
  Barbora Šumberová
  ČVUT Praha
  Využití hydrofilních vláken pro odvlhčení a odsolení zdiva

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Marek Šorf
  ČVUT Praha
  Pokročilý model ocelového portálového rámu s náběhy a studie vlivu příčného podepření
 • 2. místo
  Bc. Jiří Kašpárek
  ČVUT Praha
  Vliv poškození mostního závěru na jeho dynamické chování
 • 3. místo
  Filip Košarišťan
  STU Bratislava
  Návrh variantných riešení veľkorozponového zastrešenia a analýza zaťaženia vetrom
 • studentská cena
  Filip Košarišťan
  STU Bratislava
  Návrh variantných riešení veľkorozponového zastrešenia a analýza zaťaženia vetrom

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Veronika Angela Pokojná
  STU Bratislava
  Využitie metódy Point Load Test na stanovenie pevnosti v prostom tlaku hornín v tuneli Ovčiarsko
 • 2. místo
  Bc. Filip Gago
  ŽU Žilina
  Analýza výsledkov skúšky CPTm a výpočet súčiniteľa Nkt pre návrh únosnosti pilót
 • 3. místo
  Tomáš Urbánek
  VŠB TU Ostrava
  Variantní řešení ražené části stanice metra Náměstí Bratří Synků
 • studentská cena
  Tomáš Urbánek
  VŠB TU Ostrava
  Variantní řešení ražené části stanice metra Náměstí Bratří Synků

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Richard Czikhardt
  STU Bratislava
  Simulácia geometrických porúch družicového radarového obrazu v prostredí MATLAB
 • 2. místo
  Jaromír Zahrada
  ČVUT Praha
  Aplikace metody pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB-SAR) na určování posunů stěn lomů
 • 3. místo
  Jana B. Hejduková
  ČVUT Praha
  Submilimetrová geodézie
 • studentská cena
  Tatiana Kušnieriková
  ŽU Žilina
  Možnosti praktického využitia gravimetrie v stavebníctve

9. Technická zařízení budov a energie budov

 • 1. místo
  Bc. Petr Horina, Bc. Jan Cielecký
  VUT v Brně
  Adiabatický chladič vzduchu
 • 2. místo
  Josef Dlouhý
  ČVUT Praha
  Studie skladby akumulační podlahy ostrovního domu pomocí numerického modelu
 • 3. místo
  Imrich Sánka
  STU Bratislava
  Experimentálne meranie a dotazníkový prieskum kvality vnútorného vzduchu vo vybranom bytovom dome pred a po obnove
 • studentská cena
  Bc. Petr Horina, Bc. Jan Cielecký
  VUT v Brně
  Adiabatický chladič vzduchu

10. Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb

 • 1. místo
  Martina Vrbická
  ČVUT Praha
  Systémové přístupy při strukturování tržních cen veřejných zakázek staveb technické infrastruktury
 • 2. místo
  Bc. Pavol Mayer, Bc. Tomáš Wallner, Bc. Roman Vilkus
  STU Bratislava
  Porovnanie metód zamerania skutočného stavu objektu z hľadiska časovej a ekonomickej náročnosti
 • 3. místo
  Bc. Daniela Papišová
  TU Košice
  Marketingová komunikácia inovácií stavebných podnikov v digitálnom prostredí
 • studentská cena
  Michal Faltejsek
  VŠB TU Ostrava
  Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM

Kompletní seznam prací a výsledky na stránkách pořadatele ročníku.