Výsledky fakultního kola

1. Pozemní stavby a architektura

 • 1. místo
  Martin Hačka
  Bytový dům - návrh a posouzení plošných základů oproti hlubinným
 • 2. místo
  Andrea Fülöpová
  Polyfunkční dům v Brně
 • 2. místo
  Lucie Veselá
  Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým bytem a provozovnou

2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

 • 1. místo
  Kateřina Knoppová
  Stochastické generování srážek pomocí vybraných generátorů počasí
 • 2. místo
  Petr Chvátal
  Stanovení kapacitní charakteristiky dvouúrovňového pevného přelivu
 • 3. místo
  Barbora Hrabinová
  Předpověď průměrných měsíčních průtoků s použitím Support Vector Regression

3. Dopravní stavby

 • 1. místo
  Jakub Přívara
  Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích
 • 2. místo
  Tomáš Švanda
  Vyhodnocení vlivu podpražcových podložek na geometrickou polohu koleje
 • 3. místo
  Otto Olej
  Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi

4. Stavební mechanika

 • 1. místo
  Bc. Filip Svoboda
  Lineární Stabilita
 • 2. místo
  Lukáš Novák
  Software pro stanovení a vizualizaci zatížitelnosti stavebních konstrukcí pomocí pravděpodobnostních metod
 • 3. místo
  Daniel Jindra
  Analýza medznej únosnosti tenkostennej oceľovej nosnej konštrukcie fotovoltaickej elektrárne

5. Materiálové inženýrství

 • 1. místo
  Cecílie Mizerová
  Vliv složení směsi na vlastnosti směsných geopolymerů
 • 2. místo
  Veronika Bukvová
  Studium vlastností materiálů pro dlouhodobé ukládání tepelné energie
 • 3. místo
  Bc. Kristýna Šafránková
  Vliv přísad na vlastnosti metakaolinového geopolymeru

6. Inženýrské konstrukce a mosty

 • 1. místo
  Norbert Pelc
  Nástupní stanice lanové dráhy
 • 2. místo
  Michaela Gelová
  Víceúčelová hala v Lipníku
 • 3. místo
  Marek Paravan
  Deskový most vyztužený FRP výztuží

7. Geotechnika

 • 1. místo
  Pavel Koudela
  Aplikace penetračních zkoušek při hlubinném zakládání
 • 2. místo
  Mária Tarbajová
  Stanovenie koreňovej únosnosti mikropilóty
 • 3. místo
  Martin Janočo
  Pilotové založení čtyřpodlažní stavby

8. Geodézie a kartografie

 • 1. místo
  Bc. Michal Gašparík
  Měření nerovností povrchů vozovek geodetickými metodami
 • 2. místo
  Bc. Marek Galata
  Tvorba softwarové podpory k zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén
 • 3. místo
  Bc. Kornél Czíria
  Měření posunů a přetvoření mostu Gagarin

9. Technika prostředí budov

 • 1. místo
  Bc. Aliaksandra Mishuk
  Náhradní modely vířivé vyústi v CFD softwaru
 • 2. místo
  Bc. Jan Cielecký
  Adiabatický chladič vzduchu
 • 2. místo
  Bc. Petr Horina
  Adiabatický chladič vzduchu
 • 3. místo
  Bc. Zbyněk Auer
  Citlivostní analýza v energetickém hodnocení budov

10. Ekonomika, řízení a technologie staveb

 • 1. místo
  Bc. Jan Zacpal
  Řízení rizik ve stavebním podniku
 • 2. místo
  Jan Pokorný
  Porovnání použití jeřábů při montáži horní stavby
 • 3. místo
  Tomáš Kratochvíl
  Srovnání typů plochých střech

11. Společenské vědy

 • 1. místo
  Bc. Kateřina Výtisková
  Etika ve státní správě - mýtus nebo realita?
 • 2. místo
  Lubomír Marušák
  Můj podíl na vydání vzácné knihy
 • 3. místo
  Dominika Simanová
  Vplyv mobilných telefónov a moderných technológií na život človeka
 • 3. místo
  David Trčka
  Vztah člověka (sebe či kultury) ke smrti aneb "druhá strana mince"