Úvodní informace

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou v době konání soutěže řádnými studenty 
bakalářského nebo magisterského studijního programu Stavební fakulty VUT v Brně.

 

Datum konání oborového kola:

14. až 18. dubna 2014

Datum konání fakultního kola:

24. dubna 2014

Registrace soutěžních prácí:

28. února 2014 u garantů příslušné oborové sekce.

Odborné sekce:

Pozemní stavby a architektura (ústavy PST+ARC+TST)

Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství (ústavy VHO+VST+VHK)

Dopravní stavby (ústavy PKO+ZEL)

Stavební mechanika (ústav STM)

Materiálové inženýrství (ústavy THD+SZK+CHE)

Inženýrské konstrukce a mosty (ústavy BZK+KDK+SZK)

Geotechnika (ústav GTN)

Geodézie a kartografie (ústav GED)

Technika prostředí budov (ústav TZB)

Ekonomika, řízení a technologie staveb (ústavy EKR+TST)

Společenské vědy (ústav SPV)

Pokyny soutěžícím

  • Práce do soutěže SVOČ se registrují u garantů oborových sekcí.
  • K registrovaným pracím je potřeba v příslušném termínu dodat anotaci (stručný obsah práce), včetně jména autora (autorů) práce a vedoucího práce.
  • Podrobnější informace Vám sdělí garant oborové sekce.
  • Do mezinárodního kola postupují maximálně dvě práce z každé sekce.
  • V případě, že v sekci nebudou alespoň 4 práce, soutěž v sekci se nekoná.
  • Mezinárodního kola se mohou zúčastnit soutěžící, kteří budou v době konání soutěže studenty bakalářského nebo magisterského studia.